Titulní list 

Autoři

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zpracoval:

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem, odbor mimořádných událostí
Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem

datum zpracování:

30.6.2003

Aktualizace:

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, odd. mimořádných událostí
Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem

datum aktualizace textové části:

15.05.2011

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

15.5.2011

Datum vydání digitální verze:

 

6/29/2011

 

 

 

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

 
© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

 

Soubor: a-autor.htm