Titulní list 

Aktualizace povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Záznamy o provedené aktualizaci:

Organizační část:

č.

Předmět aktualizace

Zpracoval

Datum

13

Aktualizace evakuačního plánu

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

květen 2011

12

Celková aktualizace

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

únor 2011

11

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

prosinec 2010

10

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

březen 2010

9

Celková aktualizace PP

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

březen 2009

8

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

leden 2009

7

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

duben 2008

6

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

březen 2008

5

Celková aktualizace PP a zřízení nové prac. skupiny

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

duben 2007

4

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

leden 2007

3

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

listopad 2006

2

Změna složení Pov. komise města ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

červenec 2006

1

Úprava pracovních skupin Pov. komise města ÚL a Pov. komise ORP ÚL a změna složení Pov. komise ÚL

Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem

červen 2006

Dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, pro provoz minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.
Revizi provádí Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, oddělení mimořádných situací. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Věcná část:

č.

Předmět aktualizace

Zpracoval

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání  povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.
Revizi provádí Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, oddělení mimořádných situací.

 

Soupis změn

č.

Kapitola

Část

Podstata změny

 

 

 

 

 

 

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

1.0.1

29.6.2011

Úpravy obsahu pro veřejnou verzi.

Klenerová, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.0

25.05.2011

Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 

 

Soubor: a-aktualizace.htm