Zářijová soutěž o návrh na putovní kámen města

2. 9. 2020
Oddělení cestovního ruchu plánuje zřízení "kamínkobudky" v informačním středisku.


U příležitosti plánovaného zřízení kamínkobudky v informačním středisku hledáme návrh na putovní kámen města.

Do 30. 9. 2020 zasílejte své návrhy ruční kresby nebo jednoduchou grafiku vytvořenou v počítačovém programu na e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz. Návrh musí splňovat jediné kritérium, a to, aby motiv znázorňoval nějakou typickou turistickou atraktivitu města.

V polovině měsíce října bude kamínkobudka slavnostně otevřena. Autor vítězného návrhu obdrží při této příležitosti zpracovaný kamínek, který bude moci kamkoliv umístit. Zajímavé pak bude sledovat jeho cestu, jaká různá místa navštívil.

Kamínek je již vybrán a pro inspiraci zveřejňujeme jeho fotografii a rozměry.