Sport a volný čas

Deset zásad, kterými se řídit, že vyrazíte na cyklistický výlet

Cyklisté na Labské stezce

 

 

 

 


 Foto Martin Špelda, Partnerství, o.p.s 

1. Naplánuj si trasu 
Trasu zvol podle svých schopností, nebo podle nejslabšího ve skupině.

2. Informuj se
Počasí na horách se rychle mění, zjisti, jak bude a podle toho zvol trasu a vybavení.

3. Informuj
Před odjezdem předej informace o zamýšlené trase a předpokládanou dobu návratu.

4. Jezdi pouze po povolených cestách
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji. Nepohybuj se mimo značené cyklostezky.

5. Znej značení cest
Sleduj značení a popřípadě kontroluj v mapě, předejdeš zbloudění.

6. Ovládej své kolo
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

7. Dávej přednost ostatním
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav.

8. Jednej s rozmyslem
Používej přilbu. Předvídej nebezpečné situace. Znej kontakty na Horskou službu nebo na Zdravotní záchrannou službu. Měj vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Poskytni pomoc
Měj s sebou lékárničku a v případě potřeby poskytni první pomoc.

10. Buď ohleduplný k přírodě, lidem a majetku
Při jízdě po silnici pamatuj na to, že cyklista je účastníkem silničního provozu. Vztahují se na něj tedy ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.