Dny evropského dědictví 2023

INFORMACE O PROBĚHLÉM ROČNÍKU

9. 9. – 17. 9. 2023

logo ehdJsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Každoročně otevírají nejširší veřejnosti co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven, technických památek a dalších prostor. Mnohé z nich jsou jinak návštěvníkům zcela nepřístupné.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Od roku 1991, kdy byly DED poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí, ale i stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků.

V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se DED konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce zapojuje od roku 1996.

 

Dny evropského dědictví 2023 v Ústí nad Labemlogo

 

V Ústí nad Labem se Dny evropského dědictví konají již po osmadvacáté. Ústečané a návštěvníci města si tak opět mohou v termínu od 9. do 17. 9. 2023 prohlédnout 30 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné.

Také letos se otevřou brány mnoha významných kostelů, palácových vil, technických památek, muzeí a dalších zajímavých budov.

Na řadě míst bude pro návštěvníky rovněž připraven zajímavý doprovodný program. Návštěvníci se tak mohou těšit na nejrůznější koncerty,  komentované prohlídky objektů a další zajímavé akce.

Zahajovací koncert

8. 9. 2023 od 18:00 v chrámu Apoštola Pavla

Účinkují Vokální uskupení Panoptikum a Ženský komorní sbor Luscinia.

Vstup je zdarma a není potřeba žádná rezervace. 

Soutěž

Také v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet soutěž o hodnotné ceny.

Princip soutěže:
V době konání soutěže bude veřejnosti zpřístupněno celkem 30 objektů uvedených v turistickém pase. Úkolem soutěžících je po dobu soutěže nasbírat do turistického pasu nejméně 10 razítek z těchto uvedených objektů. POZOR – převážná většina objektů bude přístupná pouze o víkendech (někde pouze o jednom víkendu). Je proto nezbytné přizpůsobit svoji připadnou návštěvu termínům otevření jednotlivých objektů, které jsou zveřejněny na www.usti-nad-labem.cz, na speciálních letácích, plakátech a v Informačním středisku města Ústí nad Labem.

Turistický pas:
Turistický pas získají soutěžící v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové nám. 1/1, Palác Zdar) nebo přímo v jednotlivých objektech (pouze v době konání soutěže). Turistický pas je nutno na první straně v předtištěných kolonkách čitelně vyplnit. K prokázání návštěvy jednotlivých objektů bude pracovníky otisknuto do příslušného políčka v turistickém pase pamětní razítko navštívené památky. Jedna osoba může k orazítkování předložit pouze jeden pas! 

Slosování, vyhlášení výherců, předání cen:
Do slosování budou zařazeni ti, kteří nejpozději do 25. září 2023 předloží turistický pas ke kontrole v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové nám. 1/1, Palác Zdar). Každý účastník soutěže se může prokázat pouze jedním vyplněným turistickým pasem. Po kontrole pasu zaměstnancem informačního střediska obdrží soutěžící slosovací formulář, který si čitelně vyplní. Turistický pas si soutěžící může ponechat na památku. Vylosování výherců bude provedeno organizátorem soutěže dne 26. září 2023. Výherci soutěže budou o výhře informováni a za účelem dohody o termínu převzetí kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených ve slosovacím formuláři nejpozději do 27. září 2023. Slavnostní předání cen proběhne ve středu 4. října 2023 v 16.00 hod. v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Všechny ceny je nutno převzít osobně v informačním středisku města a prokázat se průkazem totožnosti. Pokud vítězem ceny bude účastník do 18 let věku, bude cena předána jeho zákonnému zástupci.

O co hrajeme:

1. cena             pronájem areálu bazénu s vířivou vanou na 1 hodinu v Městských lázních 
2. cena             zvýhodněný balíček vstupenek a dalších bonusů TicketPack+ pro 2 dospělé a 2 děti
3. cena             dvě vstupenky do Činoherního studia města Ústí nad Labem
4. - 10. cena   dárkový balíček propagačních předmětů města

Zvláštní cenu získá rovněž návštěvník s největším počtem navštívených památek.

Představení partnerů soutěže

logoMěstské lázně slouží veřejnosti již od roku 1908 a dnes nabízí bazén o rozměrech 19 x 7 metrů s termální vodou, vířivou vanou a finskou i parní saunu. 

 

logoČinoherní studio města Ústí nad Labem bylo založeno v roce 1972 v v Divadle hudby v areálu ústecké chemičky. V letošním roce zahajuje již svou 52. sezónu a může se pochlubit řadou zajímavých inscenací. 

 

logoTicketPack+ je zvýhodněný balíček vstupenek, se kterým můžete navštívit 5 vybraných a zajímavých turistických cílů s více než 40% slevou. Využít můžete i další bonusy a slevy u partnerů poskytujících služby v oblasti ubytování, gastronomie a sportovního vyžití. 

 

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

Bc. Tereza Fajfrová - Odd. cestovního ruchu
tereza.fajfrova@mag-ul.cz; tel. 475 271 514 
Bc. Tereza Limburská - Odd. cestovního ruchu
tereza.limburska@mag-ul.cz; tel. 475 271 661

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny MarieWolfrumova vilaČeskoslovenské opevnění, bunkr