e-podatelna

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna.magistrat@mag-ul.cz 
  Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv.
 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Magistrát města Ústí nad Labem
  Velká Hradební 8
  401 00 Ústí nad Labem
 • Úřední hodiny podatelny:

  Pondělí   8.00 – 17.00
  Úterý       8.00 – 15.00
  Středa     8.00 – 17.00
  Čtvrtek    8.00 – 14.00
  Pátek       8.00 – 13.00

 • Magistrát města Ústí nad Labem neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově magistrátu.
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  - zaručený elektronický podpis elektronické podatelny magistrátu
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  - identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
 • Vzor datové zprávy:

  Potvrzení doručení datové zprávy

  Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem a zaregistrována v ní pod identifikátorem EPxxxxxxxxxxxxx

  Původní informace zprávy
  Předmět:
  Datum doručení: dd.mm.rrrr hh:mm:ss
  Obsah zprávy:

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna.magistrat@mag-ul.cz případně na poštovní adresu magistrátu.
 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MmÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  - nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.