Podpora podnikání

Ekonomická diplomacie

  • Aktuální informace o podnikání, daňovém systému, zákonech, analýzách, statistik, dotací z fondů EU, programů podpor pro podnikatele na BusinessInfo
  • Pomoc malým a středním podnikům při exportu jejich zboží a služby do vybraných zahraničních teritorií na CzechTrade
  • Rozjezd exportu na MZV či podnikání v Evropě na Europa

Podpora podnikatelů, příliv zahraničních investic

  • Podpora podnikání a investic, rozvoj potenciálu českých technologických firem, asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy, podpora startupů, podnikatelské nemovitosti na CzechInvest

Podpora výzkumu a inovací

  • Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovace pro potřeby státní správy, veřejných soutěží a zadávání veřejných zakázek, hodnocení a výběr návrhu programových projektů na TA ČR

Pomoc při financování rozvoje a inovací pro malé a střední podniky

  • Zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory Operačního programu OP PIK – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na agentura API

Podpora podnikání, inovací a StartUpů

  • Nastartování podnikatelského nápadu, propojování partnerů, podpora výzkumu a vzdělávání, posilování atraktivity regionu pro investory na ICUK

Poradenství pro podnikatele

  • Podpora malého a středního podnikání, podpora evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podpora oblasti vzdělávání, informační servis, reprezentační služby na OHK Ústí nad Labem