Zdravé město Ústí nad Labem

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od 18. 5. 2005

Projekt Zdravé město je mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací (WHO). Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21  a z dokumentu OSN Agenda 21. Cílem Projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Je jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematickou podporu praktické realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů.

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu. Zdravé město má organizační zázemí úřadu – Magistrátu města Ústí nad Labem. Je zejména projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy obyvatel.

Součástí Projektu Zdravé město Ústí nad Labem je také cyklus akcí pro veřejnost, zaměřený na podporu zdraví a propagaci zdravého životního stylu, jako jsou např. Evropský týden mobility, Dny zdraví, kampaň Do práce na kole apod., které pro obyvatele města připravuje několik desítek organizátorů.