Kontakty, ke stažení

Kontakt

Politik Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21

Koordinátor Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21

Ing. Hana Slawischová
Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje, odd. cestovního ruchu
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Tel: +420 475 271 128
e-mail: hana.slawischova@mag-ul.cz

 

Mediální partner

  

Soubory ke stažení

Další informace

Principy OSN a EU pro Zdravé municipality

  1. Podpora zdraví a kvality života
  2. Udržitelný rozvoj – místní postup k propojení oblastí: sociální - ekonomická - životní prostředí
  3. Participace veřejnosti – partnerství v komunitě

Pojem Zdravého města charakterizuje prosperita, zdravý životní styl lidí, odpovědnost vůči budoucím generacím a stav životního prostředí – město jako domov.

Přínos členství v Národní síti Zdravých měst ČR

  1. Zastřešení významnou mezinárodní autoritou
  2. Principy a doporučení EU pro strategický rozvoj
  3. Informace a služby k finančním zdrojům ( fondy EU)
  4. Síťová spolupráce a výměna zkušeností (ČR i zahraničí)
  5. Pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje
  6. Spolupráce s odbornými partnery
  7. Vizitka

Archiv souborů ke stažení

(od roku 2015 jsou tyto dokumenty součástí záložky Archiv)