Základní informace

Město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině Labského údolí na severu České republiky. Od hlavního města Prahy je vzdáleno necelých 90 km. Od německých Drážďan pouhých 66 km. Se svými 90 378 obyvateli je 9. největším městem České republiky a sídlem Ústeckého kraje. Město dříve proslulé převážně průmyslem je dnes významným kulturním, sportovním a obchodním centrem.

Pohled na město z výškyPohled na centrum     
 

 

 

 

 

 

Ústí nad Labem se nachází v srdci Chráněné krajinné oblasti České středohoří, jíž jednoznačně dominuje údolí Labe s Portou Bohemicou, tzv. Bránou Čech. Krajina je zde typická kužely kopců dávno vyhaslých sopek. Překrásné pohledy na krajinu pak nabízí řada vyhlídkových míst a rozhleden, např. Erbenova vyhlídka, Větruše. 

WEBKAMERA VĚTRUŠE 

Mapa Evropy s vyznačením ČR

V nevelké vzdálenosti na sever od Ústí nad Labem se strmě zvedá hřeben Krušných hor a daleko to není ani do skalních labyrintů Labských pískovců a Národního parku České Švýcarsko. Život města byl odedávna spjat s vodou. Řeka Labe je významnou evropskou vodní cestou a je využívána pro nákladní dopravu i rekreační plavbu. Na území města se do ní vlévá řeka Bílina. Četné potoky, které sbíhají k Labi, vytvořily v okolí Ústí nad Labem krásné kaskády a vodopády. V blízkosti města se jich nachází celá řada. Jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších vodopádů je Vaňovský vodopád. V nedalekých Chabařovicích vzniklo zatopením hnědouhelného lomu jezero Milada.

Krajina Labe se stromem    Tiské skály s turistkou

Informační minimum oblasti Ústecka (Ústí nad Labem a okolí)

Oficiální název oblasti: Ústecko

Území: kopíruje správní hranice bývalého okresu Ústí nad Labem
Začlenění do regionálního členění cestovního ruchu v České republice: turistický region Severozápadní Čechy, turistická oblast Krušné hory a Podkrušnohoří
Nejvyšší bod: Rudný vrch (796 m)
Horopisné celky: České středohoří, Krušné hory, Labské pískovce, Podkrušnohorská pánev
Ochrana přírody: CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce, Přírodní park Východní Krušné hory
Rozloha: 404 km2
Dopravní dostupnost: 90 km od Prahy a 66 km od Drážďan
Významná města: Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice
Významné přírodní zajímavosti: údolí Porta Bohemica, skalní město Tisá, skalní útvar Vrkoč, Mariánská skála, vrch Sedlo, Vaňovský vodopád, jezero Milada
Významné kulturně - historické zajímavosti: hrad Střekov, zřícenina Blansko, zámek Trmice, zámek Velké Březno, výletní zámeček Větruše, palácové vily, Severočeské divadlo, Činoherní studio
Galerie a muzea: Muzeum města Ústí nad Labem, Muzeum modelové železnice, Zubrnická museální železnice, Muzeum Československého opevnění, Galerie Emila Filly, Galerie informačního střediska
Jiné objekty: palácové vily, správní budova Spolchemie, Městské lázně, Erbenova vyhlídka, Střekovská rozhledna
Technické památky: Masarykovo zdymadlo, most Dr. E. Beneše, Mariánský most, Parní vodárna Střekov, Lanová dráha na Větruši
Sakrální památky: kostel Nanebevzetí Panny Marie, chrám apoštola Pavla, kostel sv. Vojtěcha, kostel sv. Floriána, kostel sv. Barbory (Dubice), kostel Nanebevzetí Panny Marie (Církvice)
Lidová architektura: Malířský koutek v Ústí nad Labem, Nová Ves, Muzeum v přírodě Zubrnice
Místa významných historických událostí: Napoleonská bojiště u Chlumce
Místa legend a pověstí: Stadice - vesnice, ze které byl povolán Přemysl Oráč

Milníky

1056 první zmínka o městě v zakládacím aktu kapituly litoměřické
1240 Václav I. prohlašuje Ústí nad Labem městem královským
1813 napoleonská bitva u Chlumce a Přestanova
1841 vyplouvá první říční parník z ústeckého přístavu
1856 založení Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie)
1895 ústecký přístav předčil objemem přepravovaného zboží jaderský Terst a stává se nejvýznamnějším přístavem Rakouska-Uherska
přelom 19. a 20. stol. význam města roste díky rozvíjejícímu se průmyslu a obchodu
1918 součást vznikající ČSR
1938 město přičleněno na základě Mnichovské dohody k Říši
1945-48 první vlna poválečné výměny obyvatelstva
1952 poslední spontánní osidlování
1960 Ústí nad Labem správním střediskem Severočeského kraje
70. léta město získává obyvatele z obcí zaniklých při těžbě
1991 založení ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
1997 Ústí nad Labem centrem Ústeckého kraje
1998 dokončení Mariánského mostu, který je architekty zařazen mezi 10 nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 20. století
2006 napojení na dálnici D8
2016  dokončení a otevření posledního úseku dálnice D8
(Lovosice - Řehlovice )


Mariánský most   Kostel Nanebevzetí Panny Marie s šikmou věží    Fontána na Lidickém náměstí