Ústí projektů

  • Město má jasnou strategickou vizi - Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030
  • Ústí nad Labem je 8. největší město v ČR
  • Ústí nad Labem je průmyslové, obchodní, kulturní, administrativní a univerzitní centrum v severozápadních Čechách
  • Město je sídlem Ústeckého kraje
  • Ústí nad Labem má výhodnou polohu u hranic se Spolkovou republikou Německo
  • Město je napojené na evropskou dopravní síť > ve městě vzniká logistický uzel nadregionálního významu
  • Ve městě se nachází moderní síť technické infrastruktury, komunikací, železničních vleček a městské hromadné dopravy
  • Ústí nad Labem je sídlem významných institucí veřejného, bankovního i soukromého sektoru

Aktuálně

Mánesovy sady získají nový vzhled

Nově bude v sadech sportoviště, psí louka či veřejné WC. Předpokládaná cena zakázky je 36,5 milionu korun.
 

Anketu v participativním rozpočtu vyhrály 4 projekty

Ústečané svým hlasováním rozhodli o projektech, které by město Ústí nad Labem mohlo realizovat v rámci participativního rozpočtu Ústí změn. Výsledek a realizace vítězných projektů budou předloženy radě města ke schválení.
 

Pozvánka na veřejné projednání SECAP

Veřejné projednání k dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem proběhne ve středu 20. září 2023 v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Akce startuje v 15.00 hodin.