Vysokorychlostní trať v Ústí nad Labem

Větev systému Rychlých spojení RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Drážďany propojí Českou republiku se zeměmi západní Evropy.

Mapa VRTHlavní směr do Německa uspokojí vnitrostátní i přeshraniční přepravní poptávku pro segment osobní i nákladní dopravy. Zároveň výrazně zrychlí dopravu mezi Prahou a severními Čechami, které jsou jedním z regionů nejvíce zasažených negativními důsledky změn ve struktuře ekonomiky.

Z mezinárodního pohledu tento směr představuje napojení České republiky na západoevropskou vysokorychlostní železniční síť.

Potenciální doplnění hlavního směru o odbočnou větev do Mostu výrazně zkrátí cestovní doby vlaků osobní dopravy v relaci severní – střední Čechy i jízdní doby nákladních vlaků mezi severními Čechami a východními částmi České republiky.

Cestovní doba mezi Prahou a Ústím nad Labem se v závislosti na kategorii vlaku zkrátí až na 30 minut. Předpokládaná jízdní doba do Drážďan pak bude méně než 60 minut. Po vybudování odbočné větve na Most se dočká výrazného zlepšení dopravní obslužnosti nejen západní část Ústeckého kraje, ale i Karlovarský kraj.

Součástí stavby je také realizace dvou významných terminálů osobní dopravy umožňujících přestup jak mezi dálkovými a regionálními vlaky, tak i mezi ostatními prostředky veřejné a individuální dopravy. Na jihu Ústeckého kraje se jedná o terminál Roudnice nad Labem VRT a v lokalitě stávajícího nádraží Ústí nad Labem západ o terminál Ústí nad Labem centrum.

Navržená vysokorychlostní trať má technicky i provozně rozdílné části. Úsek Praha – sjezd Litoměřice bude sloužit pouze pro osobní dopravu s navrženou maximální provozní rychlostí 320 km/h, s možností jejího budoucího zvýšení až na 350 km/h. Zbývající úseky budou využity jak pro osobní, tak i nákladní dopravu, přičemž návrhová rychlost v úseku VRT Středohorský tunel je 250 km/h a v Krušnohorském tunelu až 200 km/h.

Uvedené části trati jsou z technického pohledu členěny na dílčí úseky (viz schematická mapa RS 4), které mohou být realizovány v různém čase, s postupným vylepšováním spojení v tomto směru. Tyto úseky jsou blíže popsány na samostatných stránkách.

Správa železnic záměr připravuje tak, aby výstavba prvního úseku o délce 48,5 km mohla být zahájena v roce 2027.

2024 - Informace k aktuálnímu stavu pro Vás připravujeme.

Dokumenty ke stažení

Odkazy