Ostatní

Další užitečné odkazy

Kdo mi poradí

Investiční příležitosti

Jste stávajícím investorem nebo se rozhodujete investovat v Ústí nad Labem? Potřebujete bližší informace o podnikatelském prostředí ve městě?
Chcete podpořit rozvoj podnikání v centru města a zvýšení kvality veřejného prostoru v centru tak, aby bylo zlepšeno vnímání centra podnikateli, ale i obyvateli a návštěvníky?
Kontakt:
Ing. Barbora Džuganová
referent oddělení koncepcí
Odbor strategického rozvoje
Magistrát města Ústí nad Labem
t: 475271830 e: Barbora.Dzuganova@mag-ul.cz

Potřebujete informace k připravovaným investičním akcím města Ústí nad Labem?
Kontakt:
Tomas.Koci@mag-ul.cz, tel.: 475271253
Mgr. Tomáš Kočí
vedoucí oddělení koncepcí

Brownfields

Potřebujete informace v oblasti regenerace a inventarizace brownfieldů na území města Ústí nad Labem? Máte zájem o koupi, nebo pronájem majetku města?
Kontakt:
Ing. Barbora Džuganová
referent oddělení koncepcí
Odbor strategického rozvoje
Magistrát města Ústí nad Labem
t: 475271830 e: Barbora.Dzuganova@mag-ul.cz

Projekty podpořené EU

Potřebujete informaci v oblasti dotačních projektů realizovaných městem Ústí nad Labem?
Kontakt:
Jana.Pavlasova@mag-ul.cz, tel.: 475271138
Ing. Jana Pavlasová
referent oddělení projektů a dotací

Potřebujete informace k Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace?
Kontakt:
Jiri.Stary@mag-ul.cz, tel.: 475271674
Mgr. Jiří Starý
vedoucí oddělení řízení ITI

Cestovní ruch

Potřebujete informaci k samostatným projektům v cestovním ruchu (Zahájení turistické sezóny v Ústí nad Labem, Dny evropského dědictví, Do práce na kole atp.) nebo informace o cestovním ruchu a turistice ve městě a okolí, a služby s tím spojené? Chcete spolupracovat s městem v oblasti cestovního ruchu?
Kontakt:
Hana.Slawischova@mag-ul.cz, tel.: 475271128
Ing. Hana Slawischová
vedoucí oddělení cestovního ruchu

Pověření pracovníci Vám rádi poskytnou požadované informace v rámci svých kompetencí. Vzhledem k tomu, že odbor strategického rozvoje není primárně určen pro styk s veřejností, nemusí být příslušný pracovník v době vznesení dotazu přítomen. V uvedeném případě využijte formu elektronické komunikace a odpověď Vám bude následně zpracována nebo se s Vámi příslušný pracovník odboru spojí telefonicky.

Podnikání

Informace o náležitostech k podnikání Vám sdělí Jednotné kontaktní místo , které je součástí živnostenského odboru. Informace poskytne jak podnikatelům podnikajícím podle živnostenského zákona, tak i ostatním právnickým a fyzickým osobám podnikajícím podle jiných právních předpisů.