Volby a referenda

Volby do Evropského parlamentu

Pátek 7. a sobota 8. 6. 2024

Na území České republiky začíná hlasování v pátek 7. června 2024 ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.
V sobotu 8. června 2024 začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu jsou upraveny českými právními předpisy

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Voličem je

  • občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
  • občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a

  • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Žádost občana jiného členského státu EU o zápis do seznamu voličů pro volby do EP

  • Volič, který hlasoval na územ ČR v minulých volbách do EP, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě.
  • Volič, který na území ČR v minulých volbách do EP nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP.
  • Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 28. dubna 2024požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.
Upozornění pro voliče
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024 bude oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Ústí nad Labem otevřeno pouze v pátek 7. června 2024 do 22 hodin. V sobotu 8. června bude pracoviště z technických důvodů výjimečně uzavřeno.

Agendu voleb a úkony s nimi spojené vyřizují za Magistrát města Ústí nad Labem jako pověřený obecní úřad: