Hlasovací lístky

Distribuci hlasovacích lístků zajišťují úřady městských obvodů Ústí nad Labem (Město, Severní Terasa, Střekov, Neštěmice) podle místa Vašeho trvalého bydliště.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/)