Magistrát

budova magistratuPostavení a působnost magistrátu (dále jen MmÚ) upravuje ust. § 109 a násl. zákona o obcích, Statut města Ústí nad Labem, zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, včetně přílohy č. 1 a 2 k tomuto zákonu, zák. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy.

MmÚ plní úkoly:

  • v oblasti samostatné působnosti, které mu uložilo Zastupitelstvo města (dále jen ZM) nebo RM a další úkoly uložené zákonem o obcích a dalšími právními předpisy
  • vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, a která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností
  • MmÚ spolupracuje při plnění úkolů s ostatními územními správními úřady, orgány kraje a orgány obcí ve svém správním obvodu. Koordinuje postup ostatních územních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů stanovených zvláštními zákony
  • MmÚ prostřednictvím svých odborů metodicky řídí městem zřizované příspěvkové organizace

Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města zařazení do magistrátu města.