Subjekty s majetkovou účastí města

Název webové stránky
Severočeské divadlo s. r. o. 22774289 www.operabalet.cz
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 25013891 www.dpmul.cz
Metropolnet, a.s. 25439022 www.metropolnet.cz
Bytové družstvo BUKOV 25468715 www.bdbukov-ul.cz
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 49101684 www.thmu.cz
AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 www.ave-ul.cz
Ústecká letecká, s.r.o. 25039768 letecka.sluzby.cz
HYDROLABE s.r.o. 47282851 (nemá webové stránky)
Severočeská vodárenská společnost a.s. 49099469 www.svs.cz/cz
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a. s. v insolvenci 25019058 (nemá webové stránky)