Nabídka pracovních míst


Informace o nabídce volných pracovních míst v Ústí nad Labem

Úřad práce v Ústí nad Labem

Na stránkách pracovního úřadu najdete informace o:
zřízení úřadu práce, působnosti úřadu práce, informace o hlavních právních předpisech, kterými se úřad práce řídí, činnosti jednotlivých útvarů a co je jejich náplní, jak se postupuje při podání žádosti o nadstandartní informaci, která je zpoplatněna a kolik se za informaci zaplatí, jak postupovat při podání stížnosti a podnětu, podpoře podnikání prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstna-nosti, poradenské činnosti, podání a vyřizování žádostí o zprostředkování zaměstnání, odvolání proti rozhodnutí úřadu práce, finančních výdajích v aktivní politice zaměstnanosti, výdaje na hmotné zabezpečení, výdaje na provoz úřadu práce, zaměstnávání cizinců statistických údajích, údajích, které nezveřejňujeme, výroční zprávě O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ, kontrolní činnosti ÚP za rok 2002, ceně za poskytnuté informace.

Adresa:
Dvořákova 18
40021  Ústí nad Labem
Telefon: 475309411
Fax:475211662

E-mail: ustinlabem@up.mpsv.cz

HTTP: http://portal.mpsv.cz/sz/local/ul_info

Úřední hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 17:00
8:00 - 13:00
8:00 - 17:00
8:00 - 13:00
8:00 - 13:00


Centrum pro podporu zaměstnanců v Ústí nad Labem

Od září 2007 nabízí Centrum pro podporu zaměstnanců v Ústí nad Labem (http://www.cppz.cz/) své služby bezplatně pro všechny občany, kteří přišli o zaměstnání nebo mají obavy, že práci v dohledné době ztratí, a pro zaměstnance nebo podnikatele, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru nebo změnit zaměstnání (oblast podnikání) – příprava na pohovor, sestavení životopisu a motivačního dopisu, orientace v pracovní inzerci, právní poradna, počítačové dovednosti aj.

Centrum pro podporu zaměstnanců sídlí ve školicích prostorách Dopravního vzdělávacího institutu, a.s. (DVI, a.s.) na adrese:
Regionální centrum vzdělávání
K Můstku 2
400 01  Ústí nad Labem

Správkyně centra: Lenka Skabrouthová, tel.: 972 424 498, e-mail: info@cppz.cz, www.cppz.cz.
Otevírací doba: středa, čtvrtek a pátek v době od 9:00 do 14:00 h.

Centrum pro podporu zaměstnanců představuje jeden z hlavních výstupů projektu "Outplacement pro velké podniky" (www.equal.cd.cz) Iniciativy Společenství Equal. Jeho posláním je podporovat zaměstnanost všech osob bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání a pomoci k jejich uplatnění na pracovním trhu. Nabízí klientům systematickou vzdělávací a poradenskou péči a pomáhá při nalezení vhodného pracovního zaměření a hledání konkrétního zaměstnání.