Jednotné kontaktní místo pro podnikatele

Jednotná kontaktní místa (JKM) pomáhají fyzickým i právnickým osobám, které podnikají ve službách. Jejich úlohou je především usnadnit začínajícím firmám vstup do podnikání. Konzultace a další odbornou pomoc zde ale získají všichni podnikatelé.

Jednotné kontaktní místo bylo na živnostenském odboru Magistrátu města Ústí nad Labem zřízeno dne 28.12.2009 na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst.

JKM má dvě hlavní funkce a to:

 1. informační
 2. zprostředkovatelskou

V rámci informační služby JKM poskytuje:

 • informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů,
 • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
 • obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
 • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.

V rámci zprostředkovatelské služby JKM:

 • zajistí předání žádosti o oprávnění k podnikání, podanou na základě jiného právního předpisu, příslušnému správnímu orgánu, který je o této žádosti oprávněn rozhodovat,
 • přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

JKM poskytuje poradenské a zprostředkovatelské služby bezplatně. Nejedná se však o právní poradenství a JKM nemůže řešit konkrétní věci či spory, které by šly nad rámec zákona o volném pohybu služeb.

Kontakt na JKM v Ústí nad Labem:

Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem
Velká hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
E-mail: jkm@mag-ul.cz

Kontaktní osoby JKM a telefony:

Martina Bublová     +420 475 271 246
Marcela Moníková   +420 475 271 245

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:30   12:30–17:00
Úterý       8:00–11:30   12:30–15:00
Středa     8:00–11:30   12:30–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:30

 


Další informace a formuláře naleznete na 
www.businessinfo.cz

Více informací naleznete na webu
www.mpo.cz/jkm
www.ec.europa.eu/solvit
www.een.cz