Informace pro podnikatele

 • Město má jasnou strategickou vizi - Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030
 • Ústí nad Labem je 8. největší město v ČR
 • Ústí nad Labem je průmyslové, obchodní, kulturní, administrativní a univerzitní centrum v severozápadních Čechách
 • Město je sídlem Ústeckého kraje
 • Ústí nad Labem má výhodnou polohu u hranic se Spolkovou republikou Německo
 • Město je napojené na evropskou dopravní síť > ve městě vzniká logistický uzel nadregionálního významu
 • Ve městě se nachází moderní síť technické infrastruktury, komunikací, železničních vleček a městské hromadné dopravy
 • Ústí nad Labem je sídlem významných institucí veřejného, bankovního i soukromého sektoru
 • Možnosti výstavby jsou na nově zainvestovaných rozvojových plochách, využití volných průmyslových areálů a objektů
 • Ve městě a okolí se nacházejí atraktivní a snadno dostupné rekreační oblasti a kapacity nadregionálního významu (vodní plochy, lyžařské areály pro sjezd i běh, historické památky, vhodné podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku v malebné krajině Českého středohoří a údolí řeky Labe).

Přehled o investicích v Ústí nad Labem

 • Udělené investiční pobídky:
  Mezi lety 1999 – 2019 bylo v okrese Ústí nad Labem realizováno 23 projektů v objemu 11 894 mil. CZK. V těchto projektech bylo vytvořeno 1471 pracovních míst. Sektorově byly projekty zaměřeny nejvíce na výrobu dopravních prostředků.
 • Dne 6. září 2019 začala platit novela zákona o investičních pobídkách. Hlavní změna se týká zvýhodnění projektů s vyšší přidanou hodnotou, zejména technologických center. Ty budou moci nově získat hmotnou podporu na nová pracovní místa, školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců ve všech okresech České republiky, vyjma Prahy. Další změnou je úprava podmínek pro udělení pobídek malým a středním podnikům, které se tímto snižují na polovinu.