Formuláře

KP KT PO OÚPSŘ OŽP ODM OPA FO OŠKS OSŽ OSP

 

Kancelář primátora

 

Kancelář tajemníka

Právní odbor

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plánování

Památková péče

Geografická data

Stavební oddělení

Odbor životního prostředí

 

Odbor dopravy a majetku

Odbor přestupkových agend

Finanční odbor

Poplatek za komunální odpad

Odbor školství, kultury a sportu

Fond Rady města

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

Odbor správní a živnostenský

Odbor sociální péče

Podpora nestátních sociálních služeb

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

Fond Rady města