Formuláře

KP KT PO OÚPSŘ OŽP ODM OPA FO OŠKS OSŽ OSP

 

Kancelář primátora

 

Kancelář tajemníka

Právní odbor

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plánování

Památková péče

Geografická data

Stavební oddělení

Odbor životního prostředí

 

Odbor dopravy a majetku

Majetková správa silničních pozemků

Pojistné události

Silniční hospodářství

Taxislužba

Odbor přestupkových agend

Finanční odbor

Poplatek za komunální odpad

Odbor školství, kultury a sportu

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

Odbor správní a živnostenský

Živnostenský úřad

Evidence řidičů

Evidence vozidel

Odbor sociální péče

Podpora nestátních sociálních služeb

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

Dotační program – Dotace pro osoby se zdravotním postižením

Fond Rady města