Žádost o přenosnou volební schránku

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Magistrát města Ústí nad Labem jako pověřený obecní úřad NEVYŘIZUJE ŽÁDOSTI O PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU.

O přenosnou volební schránku k příslušným volbám můžete požádat: