Ostatní informace

 

Volby do zastupitelstev krajů

podzim 2024

Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Volby do zastupitelstev krajů upravuje:

  • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
  • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do zastupitelstev krajů, jakožto volby do vyšších územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky. Hlasování probíhá pouze na území České republiky.  Počet členů zastupitelstva kraje může být 45, 55 a 65 členů, a to v závislosti na počtu obyvatel v kraji.