Mánesovy sady získají nový vzhled

Mánesovy sady získají nový vzhled
12.10.2023
Nově bude v sadech sportoviště, psí louka či veřejné WC. Předpokládaná cena zakázky je 36,5 milionu korun.

Radní schválili podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace Mánesových sadů. Dotace bude podaná v rámci výzvy Zelená infrastruktura, která je vyhlášená prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Předmětem projektu je celková revitalizace Mánesových sadů s důrazem na veřejný prostor a fyzickou infrastrukturu. Nedílnou součástí projektu jsou sadové úpravy, veřejné WC, návrh veřejného osvětlení, sportoviště, psí louky a doplnění mobiliářem.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 36 500 000 Kč, předpokládaná výše dotace je 31 025 000 Kč a předpokládané náklady města jsou 5 475 000 Kč. Výše dotace bude vycházet ze způsobilých výdajů projektu, které budou určeny až po podání žádosti o dotaci.

Nákres Mánesových sadů

 

Podpořeno v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovská aglomerace.

ITI