Podpořených z EU

Programové období 2014 – 2020

Operační program ZAMĚSTNANOST

Operační program VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Programové období 2007 – 2013

OP Životní prostředí

 • Úspory energie v ZŠ Karla IV
  - celkové náklady: 15 631 420 Kč
  - dotace: 10 736 406 Kč
 • Náměstí T. G. Masaryka – revitalizace
  - celkové náklady: 654 139,69 Kč
  - dotace: 462 134,98 Kč
 • Úspory energie v domově pro seniory Severní Terasa
  - celkové náklady: 21 695 805 Kč
  - dotace: 19 526 224 Kč
 • Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření Varovného informačního systému obyvatelstva
  - celkové náklady: 2 271 305 Kč
  - dotace: 1 995 574 Kč
 • Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka
  - celkové náklady: 5 804 835,86 Kč
  - dotace: 3 702 043,52 Kč
 • Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p. p. č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 5 149 995,- Kč
  - dotace: 4 358 867,87 Kč
 • Úspory energií ZŠ a MŠ - Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 6 323 203,88 Kč
  - dotace: 4 983 033,28 Kč

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

 • Procesní řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard a vzdělávání v Dopravním podniku města Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 5 266 168 Kč
  - dotace: 4 476 242 Kč
 • Vzdělávání v eGon Centru města Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 2 042 679 Kč
  - dotace: 1 763 277,15 Kč
 • Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 – 2020
  - celkové náklady: 2 188 430,83 Kč
  - dotace: 1 860 166,20 Kč

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Partnerství pro české brownfieldy
  - celkové náklady: 850 000 Kč
  - dotace: 850 000 Kč

IOP

 • Ústí nad Labem - zpracování údajů o území a územně analytické podklady
  - celkové náklady: 1 842 000 Kč
  - dotace (Integrovaný operační program): 1 100 000 Kč
 • Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému
  - celkové náklady: 72 028 274 Kč
  - dotace (Integrovaný operační program): 61 224 032 Kč

ROP Severozápad

 • Analyticko-strategická studie možností rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada
  - celkové náklady: 2 199 120 Kč
  - dotace: 2 034 186 Kč
 • Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých vztahů "Collegium Bohemicum"
  - celkové náklady: 418 589 088 Kč
  - dotace (ROP SZ + SR): 337 640 611 Kč
 • Management IPRM mobilita
  - celkové náklady: 4 981 183 Kč
  - dotace: 4 234 005 Kč
 • Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek
  - celkové náklady: 34 772 798,- Kč
  - dotace: 27 775 219,- Kč
 • Inteligentní zastávky
  - celkové náklady: 5 141 023,40 Kč
  - dotace: 4 369 869,89 Kč
 • Elektronický odbavovací systém pro cestující
  - celkové náklady:
  - dotace:
 • Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba
  - celkové náklady: 170 695 649 Kč
  - dotace: 140 713 489,- Kč
 • Lanová dráha na Větruši
  - celkové náklady: 85 570 127 Kč
  - dotace: 61 460 630 Kč
 • Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost
  - celkové náklady: 33 852 942 Kč
  - dotace: 31 005 817,- Kč
 • Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium
  - celkové náklady: 35 640 639,- Kč
  - dotace: 32 745 087 Kč
 • Městské sady - aktivní park
  - celkové náklady: 82 748 705 Kč
  - dotace: 75 984 296,- Kč
 • Sektorové centrum – demolice
  - celkové náklady: 85 301 555,- Kč
  - dotace: 78 903 938,- Kč
 • Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury
  - celkové náklady: 55 518 973 Kč
  - dotace (ROP SZ + ÚK): 51 355 050 Kč
 • Plavecký areál Klíše
  - celkové náklady: 254 562 400 Kč
  - dotace: 153 746 241 Kč
 • Revitalizace Domu kultury - část C, D
  - celkové náklady: 178 149 992 Kč
  - dotace: 159 642 805,- Kč
 • Domov pro seniory Bukov
  - celkové náklady: 87 289 502 Kč
  - dotace: 74 980 657 Kč
 • Kamerový a bezpečnostní systém
  - celkové náklady: 41 280 402,- Kč
  - dotace: 38 184 372,- Kč
 • Management IPRM I.
  - celkové náklady: 10 986 250,- Kč
  - dotace: 10 162 281,- Kč
 • Management IPRM II.
  - celkové náklady: 4 375 412,00Kč
  - dotace: 3 719 100,00Kč

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

 • Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech Euroregionu Elbe/Labe
  - celkové náklady: 19 995 EUR
  - dotace: 16 995,75 EUR
 • Trasy netušených krás
  - celkové náklady: 15 975 EUR
  - dotace: 13 578 EUR

OP Mezinárodní spolupráce (Central Europe)

 • Sugar
  - celkové náklady: 6 383 720 Kč
  - dotace: 5 426 120 Kč

OP Nadnárodní spolupráce (Interreg IVC)

 • Cobra-Man
  - celkové náklady: 6 961 240 Kč
  - dotace: 5 919 600 Kč

CIVITAS

 • Archimedes

Fond solidarity EU

 • Náprava povodňových škod, červen 2013
  - celkové náklady: 1 933 498 Kč
  - dotace: 1 933 498 Kč

URBACT II

 • Prevent
  - celkové náklady: 1 177 500 Kč
  - dotace: 235 000 Kč

Evropa pro občany

 • APPEACE - War places/peace citizens
  - celkové náklady: 470 220 Kč
  - dotace: 470 220 Kč

Programové období 2004 – 2006

OP Infrastruktura

 • Revitalizace Habrovického rybníka
  - celkové náklady: 34 019 255 Kč
  - dotace: 30 297 993 Kč

SROP

 • Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 89 684 350 Kč
  - dotace: 67 263 262 Kč
 • Putujeme historií Ústecka (Dny evropského dědictví)
  - celkové náklady: 1 307 306 Kč
  - dotace: 980 479 Kč
 • Podpora turistického ruchu na Ústecku
  - celkové náklady: 2 500 000 Kč
  - dotace: 1 850 000 Kč
 • Regionální informační systém města Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 7 257 000 Kč
  - dotace: 5 410 011 Kč
 • Revitalizace městského centra - I. etapa, Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 150 143 489 Kč
  - dotace (SROP + SR): 107 845 172 Kč
 • Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP a zpracování 3. KPP na období 2007-2009
  - celkové náklady: 2 626 545 Kč
  - dotace: 2 311 359 Kč
 • Větruše - dominanta města Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 1 284 128 Kč
  - dotace: 867 551 Kč
 • Ústí nad Labem - univerzitní město
  - celkové náklady: 1 510 110 Kč
  - dotace: 1 132 582 Kč

INTERREG III A

 • Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště
  - celkové náklady: 4 567 534 Kč
  - dotace: 3 655 131 Kč
 • Oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války
  - celkové náklady: 285 596 Kč
  - dotace: 214 467 Kč
 • Společný kalendář vzdělávacích institucí měst Ústí nad Labem a Chemnitz
  - celkové náklady: 164 072 Kč
  - dotace: 123 054 Kč

PHARE 2003

 • Průmyslová zóna Severní Předlice, Ústí nad Labem - II. Etapa - 2. stavba
  - celkové náklady: 1 844 091 EUR
  - dotace (Phare 2003 + SR): 1 304 574 EUR

Evropská komise

 • Mezinárodní projekt MED-PACT – MEDACCES
  - celkové náklady: 2 900 000 Kč
  - dotace: 1 900 000 Kč