GEOPORTÁL MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

(projekt č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005535)

 • Celkové náklady projektu: 6 440 184 Kč
 • Výše dotace: 5 796 165,60 Kč
 • Příspěvek Unie: 5 474 156,60 Kč
 • Národní veřejné zdroje: 966 027,60 Kč
 • Výše spolufinancování města: 644 018,40 Kč
 • Doba realizace projektu: 10. 2. 2018 – 31. 10. 2018
 • Termín zahájení realizace: 10. 2. 2017
 • Projekt byl finančně ukončen
 • Aktivity projektu
  Aktivita č. 1: HW zajištění – řešení geoportálu bude hardwarově zajištěno pomocí 2 fyzických serverů. Součástí hardwarového zajištění projektu bude rovněž pořízení operačních systémů, databázového systému s virtualizačního nástroje.
  Aktivita č. 2: SW zajištění – Mapový portál města Ústí nad Labem a integrace příslušných agend. Mapový portál je softwarová část projektu Geoportál Magistrátu města Ústí nad Labem. Mapový portál bude řešen jako flexibilní modulární systém pro správu a využívání prostorových dat města.

Cílem projektu je vybudování modernizovaného geografického informačního systému, který bude komunikovat s koncovými uživateli prostřednictvím uceleného konfigurovatelného rozhraní a bude poskytovat řadu služeb orientovaných na publikaci, editace, ukládání a zpracování geografických dat, jejich atributů a souvisejících informací.
Výstupem projektu bude modernizace GIS infrastruktury města.

Projekt „Geoportál Magistrátu města Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou Unií.