ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY V ÚSTÍ NAD LABEM

(projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007963)

 • Celkové náklady projektu: 11 028 500,00 Kč
 • Výše dotace: 10 477 075,00 Kč
 • Příspěvek Unie: 9 374 225,00 Kč
 • Národní veřejné zdroje: 1 102 850,00 Kč
 • Výše spolufinancování města: 551 425,00 Kč
 • Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
 • Aktivity projektu
  - Stanovení cílových lokalit a určení počtu asistentů prevence kriminality a mentorů
  - Výběrová řízení na pozice asistentů prevence kriminality
  - Vystrojení a vybavení asistentů prevence kriminality
  - Vstupní školení APK, další vzdělávání, příprava, supervize a mentoring
  - Činnost APK v lokalitách
  - Sdílení zkušeností s městy Ústecko-chomutovské aglomerace
  - Řízení projektu

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost a zlepšit pracovní návyky obyvatel cílových lokalit díky vytvoření 14 pozic asistentů prevence kriminality.

Projekt je založen na sdílení zkušeností aktérů poskytnutých v rámci vymezeného prostoru pro diskusi a efektivní komunikaci. Sdílení bude probíhat v rámci 3 chystaných workshopů, které uspořádá město Ústí nad Labem pro účastníky obdobných projektů realizovaných městy Ústecko-chomutovské aglomerace. Výstupy budou šířeny prostřednictvím webových stránek města Ústí nad Labem.

Tento projekt je spolufinancován z EU.


Financování projektu pomocí nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.