Pozvánka na veřejné projednání SECAP

Pozvánka na veřejné projednání SECAP
5.9.2023
Veřejné projednání k dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem proběhne ve středu 20. září 2023 v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Akce startuje v 15.00 hodin.

 

Cílem projektu je zajištění zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima vč. návrhu konkrétních opatření a zdrojů financování, organizace Místních dnů pro klima a energii a zřízení pracovního místa zajišťující přípravu akčního plánu a následnou realizaci opatření. Realizací aktivit bude zajištěn cíl podpořit udržitelný rozvoj města Ústí nad Labem, přispět k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2050, zlepšit kvalitu životního prostředí a života obyvatel ve městě a zvýšení odolnosti vůči změně klimatu.

Více informací naleznete zde.

Událost k akci naleznete zde.

pozvánka