Kontakte

Stadt: Ústí nad Labem
Adresse: Magistrát města
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 401 00
Telefon: +420 475 241 111 - Vermittlung
Fax: +420 475 211 503