Dny zdraví pro zaměstnance magistrátu

24. 9. 2021
Zaměstnanci Magistrátu města Ústí nad Labem se zúčastnili Dnů zdraví.

 

Zdravé město Ústí nad Labem oslovilo na základě tradiční dlouholeté spolupráce několik partnerů, aby společně připravili pro zaměstnance Magistrátu města Ústí nad Labem Dny zdraví. Spolupráce byla opět velice přínosná a pro Zdravé město zcela bezplatná.

Ve středu 22. 9. 2021 proběhla nejprve přednáška s názvem Strategie udržitelného rozvoje na místní úrovni, kterou prezentoval Mgr. Jiří Starý. Přednáška měla za cíl podat základní informace o udržitelném rozvoji v obecné rovině, definovat ho a vysvětlit jeho základní principy včetně uvedení příkladů na různých úrovních.
Následovala prezentace Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Mgr. Anna Milerová nejprve přítomným osvětlila zásady dodržování pitného režimu a poté Mgr. Linda Nevečeřalová předvedla za pomoci overballů, které obdrželi všichni účastníci, jak správně sedět a vyhnout se tak bolavým zádům a jiným problémům. Všichni přihlášení využili rovněž možnost absolvovat různá screeningová vyšetření včetně měření hladiny cholesterolu, tuku a glykemie.

Čtvrtek 23. 9. 2021 byl ve znamení školení první pomoci, kterého se zhostil tým Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zaměstnanci magistrátu si na figurínách vyzkoušeli resuscitaci dospělého člověka i novorozeněte a dozvěděli se, jak správně použít automatizovaný externí defibrilátor určený k laické resuscitaci. K nahlédnutí byl také připraven sanitní vůz s ukázkou vybavení a odborným výkladem.

Na pátek 24. 9. 2021 bylo připraveno vyšetření mateřských znamének kožním lékařem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Z důvodu nemoci muselo být bohužel zrušeno, bude však uskutečněno v náhradním termínu.