Informační středisko slaví 10. narozeniny

10. 5. 2019
Informační středisko města Ústí nad Labem slaví 10 let od svého otevření v Paláci Zdar. Jak se od té doby změnilo?

 

Je to již neuvěřitelných 10 let! Tým oddělení cestovního ruchu v informačním středisku

Dne 11. 5. 2009 bylo v Paláci Zdar na Mírovém náměstí slavnostně otevřeno nové informační středisko, které do té doby sídlilo v malých prostorách v ulici Hradiště v budově ČNB.

A jak se informační středisko od té doby změnilo? S novým a větším prostorem přišly i nové možnosti. V galerii v horní části infostřediska se začaly pořádat výstavy, nejčastěji lokálních umělců. A protože je zájem nebývalý, je vystavovatelům nyní k dispozici i spodních prostor infostřediska. Během oněch deseti let se zde mimo jiné konala jubilejní 100. výstava. V galerii se ale neodehrávají pouze výstavy, probíhá zde např. předávání cen tradičních soutěží (Zahájení turistické sezóny či Dny evropského dědictví), nejrůznější odborná jednání nebo setkání infocenter z Ústeckého kraje.

V infostředisku jsou také zajišťovány exkurze pro školy včetně praxí, různé semináře či veřejné diskuse. Od loňského roku se navíc rozběhla tradice každoměsíčních cestovatelským přednášek, které jsou čím dál více navštěvované. Posluchačům přibližují nejen místa vzdálená, ale i samotné Ústecko. Další novinkou je oblíbená Knihobudka, kterou od jejího založení prošlo již téměř 300 knih. Přispěli do ní jak známí knihkupci tak i knihomolové z řad veřejnosti.

K vidění je rovněž gotická šíje ze 14. století, která je jednou z posledních památek na středověkou podobu města a která byla objevena během archeologického výzkumu pod budovou Paláce Zdar a malá expozice Muzea města Ústí nad Labem.

A co popřát Informačnímu středisku města Ústí nad Labem na závěr? Určitě dalších mnoho let úspěšného provozu a spoustu nadšených návštěvníků z řadu turistů i obyvatelů města.

Galerie s ukázkou instalované výstavyVeřejnost při předávání cen za soutěžePracovní jednání v prostorách galerie

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka z průběhu exkurze pro školky a školyČtenářka u KnihoBudkyPosluchači na cestovatelské přednášce v přízemí infostřediska