Nedaří se vám sehnat práci? Doplňte si vzdělání praxí!

V rámci evropského projektu můžete získat měsíční praxi v Informačním středisku města Ústí n. L. a zvýšit tak své šance na získání zaměstnání v oboru.

Město Ústí nad Labem vypsalo nabídku v rámci projektu s názvem „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – z Operačního programu Zaměstnanost. Nositelem je Fond dalšího vzdělávání (státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR).

Veškeré důležité informace a zapojení se do vzdělávání praxí jsou v Databázi na stránkách www.vzdelavanipraxi.cz, kde mají firmy (poskytovatelé vzdělávání) i uchazeči svůj účet, přes který sledují potřebné informace.

O jakou praxi jde?

V současnosti je vypsaná nabídka na pozici „Pracovník turistického informačního centra“ s výkonem práce v Informačním středisku města Ústí nad Labem na jeden měsíc od poloviny června 2016. Účastník musí splnit v tomto měsíci 160 hodin. Vzdělávání praxí bude poskytnuto na základě třístranné Smlouvy o zajištění vzdělávání prací, která se řídí občanským zákoníkem.

Kdo se může přihlásit?

Osoba, která je starší 15-ti let a splňuje alespoň jednu z těchto podmínek:

 • je evidována na Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
 • má zdravotní postižení
 • je ve věku 50+
 • má nízkou kvalifikaci (pouze ZŠ nebo tříleté učiliště)

Do projektu se nemohou zapojit například osoby samostatně výdělečně činné s aktivním živnostenským oprávněním, osoby na mateřské dovolené, osoby pobírající starobní důchod a studenti či žáci. Podrobnosti zde.

Jak na to?

Prvním krokem je registrace v Databázi. Zaregistrujte se jako uchazeč a dále se řiďte dle pokynů systému. Pak si vyberete nabídku, která vás zaujme, a přihlásíte se k ní. V našem případě je ID nabídky 21522 s názvem Pracovník turistického informačního centra.

Doporučujeme se před registrací seznámit s manuálem pro účastníky projektu, ve kterém jsou detailně popsány všechny povinnosti i celý průběh projektu.

Co z toho získá uchazeč?

 • Propojení teorie s praxí – nové znalosti a zkušenosti z oboru
 • Zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu
 • Certifikát o absolvování vzdělávání praxí
 • Úhradu výdajů na cestovné a ubytování
 • Osobní pomoc odborného mentora po celou dobu vzdělávání praxí
 • Individuální harmonogram
 • Důležité kontakty

Zaujala Vás nabídka? Vstupte na stránky projektové Databáze, zaregistrujte se a přihlaste se k naší nabídce ještě do konce dubna, abychom stihli administrativně zpracovat nástup uchazeče od poloviny června.

V případě otázek a nejasností kontaktujte

informační linku projektu:
775 881 408 (provoz infolinky Po - Čt 9:00 – 15:00, Pá 9:00 – 14:30), info@vzdelavanipraxi.cz

nebo mentorku vzdělávání praxí:
RNDr. Eva Poslová: 475 271 525, eva.poslova@mag-ul.cz.