Příprava architektonické soutěže Jezero Milada

21. 1. 2020
Zapojte se do přípravy architektonické soutěže a ovlivněte tak budoucnost jezera Milada.Jménem Palivového kombinátu Ústí vás zveme na plánovací setkání nad mapou s obyvateli okolních měst a obcí v okolí jezera Milada.

KDY: 30. 1. 2020 od 18:00
KDE: Veřejný sál Hraničář

Cílem setkání je:
 - informovat o záměru PKÚ vyhlásit architektonickou soutěž Jezero Milada
 - připravit návrh postupu přípravy a organizace soutěže
 - zmapovat hodnoty, problémy, stávající i uvažované aktivity v území