Také březnový termín procházky po vilách byl velmi úspěšný

27. 3. 2023
Pro velký zájem byla zopakována komentovaná procházka Vilová architektura.

 

Oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem zorganizovalo opakování komentované procházky po ústeckých vilách. O značném zájmu Ústečanů hovoří fakt, že i druhý termín exkurze s historikem Martinem Krskem se uskutečnil při plném počtu účastníků. 

I tato skupina tak měla možnost slyšet zajímavosti a mnohdy smutné osudy obyvatel čtyř navštívených vil, prohlédnout si pozoruhodnosti interiérů či vidět původní vybavení budov. Trasa se oproti minulému termínu nezměnila. První navštívenou vilou byla vila Hanse Weinmanna, dnešní sídlo Lidové části Knihovny Ústeckého kraje. Skupina pokračovala do vily velkoobchodníka s uhlím Ignaze Petschka, dále do vily velkoprůmyslníka Carla Friedricha Wolfruma, kde má dnes své zázemí ústecká redakce Českého rozhlasu. Procházka byla ukončena ve vile Carla Hermanna Wolfruma, kde dnes mohou Ústečané najít Vědeckou část Knihovny Ústeckého kraje. Ani tato skupina nebylo ochuzena o pomyslnou tečku v podobě kávy v místním Café Maryša. 

foto z akcefoto z akcefoto z akce

 

 

 

 

 

 

 

foto z akcefoto z akcefoto z akce