Ústí se i letos připojí k Hodině Země

23. 3. 2021
Město Ústí nad Labem na hodinu zhasne nasvícení vybraných dominant a míst.


V letošním roce se již podvanácté připojí Zdravé město Ústí nad Labem k celosvětové kampani Hodina Země. Tato tradiční symbolická akce je zaměřená na ochranu životního prostředí a zejména klimatu. Připojit se mohou města, organizace, památky, ale i samotní jednotlivci.

Letos termín připadá na sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin. V rámci respektování protipandemických opatření se podařilo s partnery domluvit na zhasnutí slavnostního osvětlení Větruše, kostela Nanebevzetí Panny Marie, atria Magistrátu města Ústí nad Labem, Mariánského mostu, kostela v Církvicích a osvětlení části Mírového náměstí.

„Chtěl bych poděkovat za organizaci této akce. Pro město znamená závazek reálně přispět ke snížení energetické náročnosti budov a tím ještě více pomoci ochraně životního prostředí. Aktuálně vedení města připravuje žádost o dotace na celkovou obnovu a zateplení vybraných základních škol," uvedl politik Zdravého města Ústí nad Labem a náměstek primátora Mgr. Tomáš Vlach.

K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují, že čerstvý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí, ale že jsou ohroženy probíhající změnou klimatu způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, přetrvávající sucho, přívalové povodně.

Města a vesnice tradičně při Hodině Země zhasínají veřejné osvětlení či osvětlení památek a veřejných budov. Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. V ČR se k akci vloni připojilo na 124 obcí, včetně 8 statutárních měst a rekordních 3500 jednotlivců.

Jak vznikla tradice Hodiny Země?

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice.