V Bad Schandau se prezentoval udržitelný cestovní ruch

11. 11. 2019
Cestovní ruch je třeba rozvíjet udržitelně. Nejen atraktivity regionu, ale i služby, produkty nebo třeba dopravu. 

 

Zástupci oddělení cestovního ruchu ústeckého magistrátu navštívili již podruhé tzv. Den pro udržitelnost. Zajímavou akci zaměřenou na podporu udržitelného podnikání v oblasti turismu pořádal Turistický svaz Saské Švýcarsko v rámci svého evropského projektu „Tourismus ohne Grenzen“. Přítomné hosty uvítal jednatel Turistického spolku Saské Švýcarsko, Tino Richter a předal slovo starostovi Bad Schandau, Thomasi Kunackovi. Hovořil rovněž zástupce hotelu Elbresidenz, Erik Martin, který přednesl udržitelnou strategii v provozu hotelu, ve kterém celé setkání probíhalo.

Jedním z výstupů projektu je Strategie udržitelnosti, která je relativně věcným průvodcem pro změnu v organizaci turistiky od prvotní myšlenky až po konkrétní opatření, například nabídku regionálních potravinářských produktů v restauracích nebo udržitelný systém veřejné dopravy napříč územím národního parku. Součástí akce byla výstava řady místních producentů s různými výrobky a službami, kteří se prezentovali také formou workshopu. Na místě byli rovněž zástupci z manažerských a turistických organizací a spolků, a kolegové z měst a obcí, kteří cestovní ruch rozvíjejí.

> Více o Turistickém spolku Saské Švýcarsko

Město Ústí nad Labem se s kolegy z Turistického spolku Saské Švýcarsko setkává mimo jiné i v rámci činnosti Euroregionu Elbe/Labe nebo neformálních jednání infocenter na české i saské straně. Je žádoucí, aby tato tematika byla rozšířena do povědomí co nejvíce organizací a podniků, neboť, jak se říká: "K velkým změnám stačí někdy malé kroky." Jedním z malých kroků, kterými se pomalu tímto směrem orientuje i Ústí nad Labem, je podpora regionálních a lokálních producentů. V informačním středisku si mohou návštěvníci zakoupit například kávu z Ústecké pražírny či ovocné džemy od Mlsného Filipa. Město by rádo nabídku rozšiřovalo a je otevřené případně další spolupráci s místními podniky. Podpora lokálních producentů tak volně navazuje na úspěšný projekt Slavné lokální značky, o kterém se může veřejnost v infostředisku rovnež informovat.

> Navštivte Informační středisko města Ústí nad Labem

Brožura o udržitelném podnikání v cestovním ruchu vydaná v Sasku  Den pro udržitelnost v Bad Schandau

Brožura o udržitelnosti                                                                                       Prezentace během Dne pro udržitelnost

Džemy od Mlsného Filipa   Ústecká směs z místní pražírny kávy

Získáte v ústeckém infostředisku: Džemy od Mlsného Filipa, Ústecká směs kávy