V informačním středisku proběhlo další veřejné projednání

2. 3. 2023
V Informačním středisku města Ústí nad Labem proběhlo představení nového programu a směru Kulturního střediska.

 

Zástupci vedení města Ústí nad Labem, Kulturního střediska a organizace 3+1 architekti představili v pondělí několika desítkám posluchačů plán na revitalizaci budovy B Domu kultury, kterou podpoří Ministerstvo kultury ČR částkou 57 739 280 Kč. Za řečnický stolek usedli náměstek primátora Tomáš Vlach, vedoucí oddělení programu a propagace Jan Vítek a architekt Pavel Plánička.

Náměstek Tomáš Vlach v úvodu poděkoval za podporu záměru revitalizovat prostor divadelního sálu a potvrdil další práci zástupců města a Kulturního střediska v pracovní skupině, která koordinovala podání žádosti o dotaci. Podaná projektová žádost předpokládá dokončení stavebních prací v září 2025.

Diváci následně zhlédli video, ve kterém ředitel Kulturního střediska Jan Kvasnička přiblížil postupné kroky modernizace Domu kultury, mezi které patří například instalace nové ozvučovací a světlené techniky, výměna elektroinstalace, sedaček či podlahových krytin. Nastínil také, jak proběhnou úpravy ke snížení energetické náročnosti budovy. Mezi nové služby bude patřit také možnost pronájmu bytů pro residenční pobyty umělců.

Se změnou programové části Kulturního střediska pak návštěvníky seznámil Jan Vítek. Uvedl některé změny, jako třeba cílení na širší skupinu obyvatel či častější hostování měšťanských divadel. Jedním z úmyslů je rovněž učinit z Národního domu místo pro konání nejrůznějších koncertů. Hudební produkce by měla být multižánrová – tedy od tradičních folkových a jazzových akcí, přes rock, hip hop, rap i elektroniku. Částečně by se tam měly přesunout i dětská představení, menší divadelní pořady a talkshow. Zdůraznil také záměr podporovat aktivity tradičně spjaté s kulturním domem, mezi které patří pravidelné působení amatérských divadelních souborů nebo produkce uměleckých představení s vazbou na město Ústí nad Labem. Stranou nezůstal ani areál Letního kina, který bude nadále tradičním open air prostorem pro festivaly a další venkovní akce. Prozradil, že Kulturní středisko zde plánuje v tomto roce investice směřující do opravy soustavy chodníků a schodů, výsadbu nových stromů a lepší péči o stávající vzrostlé stromy.

Architekt Pavel Plánička vyzdvihl zejména nadčasovost budovy a její architektonický význam a posluchače ujistil, že rekonstrukce bude provedena s maximální citlivostí a tak, aby byl co nejvíce využit potenciál budovy.

Přítomní řečníci v závěru odpověděli na několik dotazů z řad publika. Tomáš Vlach se poté se všemi přítomnými rozloučil, poděkoval za účast a zároveň všechny pozval na zářijové Dny evropského dědictví, kterých se letos poprvé zúčastní i Kulturní středisko města Ústí nad Labem. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout prostory, které nejsou běžně přístupné, a to včetně zajímavého výkladu.

TIP: Přihlaste se k odběru Newsletteru se všemi novinkami a programem Kulturního střediska a už vám nic neunikne (www.ksul.cz/newsletter/).

 

foto z akcefoto z akcefoto z akce