Zdravé město a plánování: úspěch pro Ústí nad Labem

12. 3. 2020
V únoru hostila ústecká univerzita výroční konferenci Mezinárodní akademické asociace pro plánování, právo a vlastnická práva. Zapojilo se i Zdravé město Ústí nad Labem.

 

Ve dnech 17. - 21. února 2020 se město Ústí nad Labem stalo významným hostitelem výroční konference Mezinárodní akademické asociace pro plánování, právo a vlastnická práva. Letos se konal její 14. ročník a Ústí nad Labem se tak zapsalo k městům, jakými byl například Amsterodam, Belfast, Hong Kong nebo texaská College Station.

Hlavními tématy, která byla průsečíkem diskuzí, byly komplikované vztahy mezi veřejnými a soukromými zájmy ve věcech užití půdy v městském i venkovském prostředí. Na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se setkalo zhruba 120 akademiků z 25 zemí světa a 5 kontinentů. Ve vztahu ke strategickému plánování a rozvoje měst a regionů se hovořilo o vysidlování a transformaci měst, bytové politice, hodnotě půdy, kompenzaci soukromým vlastníkům za omezení jejich práv ve veřejném zájmu a problematice zmírňování povodňových rizik. Mezi příspěvky zahraničních odborníků zazněla i řada českých vědeckých výstupů z ústecké univerzity.

Jako pozitivní ohlédnutí a komentáře na průběh konference, ale i na město a jeho potenciál pro další regeneraci a rozvoj, poslouží následující video:

Odkaz na video s ohlédnutím za konferencí v Ústí nad Labem

Další informace o konferenci zde.