Zdravé město vyhlásilo 16. kolo Dotačního programu

15. 4. 2021
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 18. 5. do 14. 6. 2021 včetně. Rada města schválila vyhlášení 16. kola Dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem pro období 2021/2022. V souladu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030 a se záměry vzešlými z 1. ročníku Participativního rozpočtu města Ústí nad Labem byla vybrána následující témata:

  • Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)
  • Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.)
  • Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních tradicích - kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

Smyslem vyhlašovaného 16. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu. 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 18. 5. do 14. 6. 2021 včetně.

Důležité informace a veškeré pokyny k podání žádosti naleznete na stránkách dotačního programu