Cyklostezky v ÚnL

| zpět na cykloportál |

Ústím na kole

Na území města Ústí nad Labem se nacházejí tři cyklostezky, všechny jsou součástí Labské trasy:

  • Církvice, II/261 x MK, na začátku zástavby po směru toku Labe – ŽST Sebuzín – cyklostezka délky 2,35 km. Na konci Církvice opouští břeh řeky a vede za tratí podél lesa.
  • Sebuzín, poslední II/261 x MK – Střekov, ul. Říční x ul. U Řeky – asfaltová cyklostezka délky 5,46 km vedená po břehu a podél železniční tratě.
  • Střekov, zdymadlo – konec území Ústí nad Labem ve Svádově (- Valtířov, u hřbitova) – asfaltová cyklostezka vedená po břehu souběžně s železniční tratí a II/261. Celková délka stezky je 8,13 km, na území města je dlouhá 7,2 km.

Ústím nad Labem prochází po pravém břehu řeky cyklotrasa Greenway Labe neboli Labská stezka, která navazuje na německou Elberadweg. Je také součástí sítě evropských tras EuroVelo - 12 transevropských cyklotras spojujících všechny země Evropy, konkrétně se jedná o trasu EuroVelo n.7 vedoucí z Norska přes Finsko, Švédsko, Německo, ČR (Děčín, Prahu, Tábor, České Budějovice), Rakousko do Itálie a na Maltu. Klubem českých turistů je evidována jako cyklotrasa č. 2. Na území města se na ni nenapojuje žádná cyklotrasa. Na levém břehu se paprskovitě sbíhají 3 - 4 trasy (vždy trasy 3090, 3091 a podle zvoleného zdroje 3071 nebo 3084 nebo 3074) směrem do centra, kam však není žádná dotažena. Na východě u Jezera Milada zasahuje na území města trasa 3009B.

Kromě Labské trasy, která prochází přímo Ústím nad Labem, jsou v okolí města vedeny ještě další 3 nadregionílní trasy - Krušnohorská magistrála (CT 23) vedená po hřebenech stejnojmených hor, CT 25 vedená z Malých Žernosek až k napojení na Krušnohorskou magistrálu u Horního Jiřetína a CT 231, která obě trasy II. třídy přes Duchcov propojuje. Na pravém břehu jsou nejbližší nadregionální trasy CT 211, 25 a 21, ty však prochází za hranicí širšího okolí (okruh do 20 km od centra).

V okolí města, na levém břehu mezi nadregionálními trasami a v jemu odpovídající území na pravém břehu, jsou vyznačeny ještě další místní trasy,z nichž nejblíže k Ústí nad Labem prochází CT 3009, 3057 a 3066, a jejich části tvoří okruh kolem města na severu neuzavřený.