Anketa k regulaci užívání hlučné zábavní pyrotechniky na území města

1. 4. 2023
Vyjádřete svůj názor v dubnové anketě.

Do Zastupitelstva města Ústí nad Labem je k projednání připravována Obecně závazná vyhláška o regulaci užívání hlučné zábavní pyrotechniky na území města. Navržená vyhláška se netýká zákazu a neupravuje provádění ohňostrojových prací a odpalování ohňostrojů (ty se řídí zákonem č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů), ale měla by upravovat nekontrolované odpalování jednotlivých pyrotechnických výrobků laickou veřejností ve městě (v ulicích, na sídlištích, v parcích apod.) mimo období 31. 12. a 1. 1.

Vyjádřete svůj názor na otázku, zda souhlasíte s regulací zábavní pyrotechniky prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, prostřednictvím dubnové ankety.

Anketa bude probíhat v termínu od 1. do 30. 4. 2023. Hlasovat můžete buď formou anketních lístků, nebo elektronicky na webových stránkách města.

Sběrná místa anketních lístků:

  • Informační středisko města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar)
  • Úřady městských obvodů
  • Magistrát města Ústí nad Labem

Sběrné boxy jsou přístupné v úředních hodinách uvedených míst.

Elektronicky můžete hlasovat na: www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/ankety/anketa-regulace-pyrotechniky.html

Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA21 a je anonymní. Výsledky budou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz a facebookovém profilu města.