Bezpečnost neslyšících a nedoslýchavých v dopravě

Dne 19. 9. 2016 se uskutečnila další akce pořádaná Městskou polici Ústí nad Labem v rámci Evropského týdne mobility.

Toto setkání strážníků s handicapovanými spoluobčany bylo zaměřeno na bezpečnost neslyšících a nedoslýchavých v dopravě. Jak uvedl Jan Novotný: „Téma prevence a bezpečnost je stále aktuální, protože život a zdraví je to nejcennější, co máme. Musíme si je chránit a k tomu potřebujeme mít dostatek informací.“.

Přednáška byla doprovázena zajímavou prezentací práce Městské policie Ústí nad Labem. Setkání bylo velmi úspěšné, což se projevilo také při bohaté diskuzi, která se rozpoutala v závěru přednášky. Účastníkům setkání předali strážníci pomůcky potřebné k osobní ochraně a reflexní prvky. Celý výstup byl samozřejmě tlumočen do znakového jazyka strážníkem městské policie, který má akreditaci Ministerstva školství.

Setkávání strážníků ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy s handicapovanými spoluobčany jsou součástí projektu městské police „Myslíme na Vás“, který je určen pro seniory a handicapované spoluobčany.