Den bez tabáku přinesl informace i zábavu

29. 5. 2019
Zdravé město Ústí nad Labem se připojilo ke Světovému dni bez tabáku tradiční akcí pro veřejnost.

 

V úterý 28. 5. 2019 se v rámci Dne bez tabáku Informační středisko města Ústí nad Labem proměnilo v osvětové centrum zaměřené na negativní vlivy kouření na lidský organismus. Veřejnost měla možnost navštívit stánky místní Fakulty zdravotnických studií, Národní linky pro odvykání a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Na stáncích bylo možné absolvovat zdarma nejrůznější měření, natrénovat si různá preventivní vyšetření a informovat se o tom, jak může kouření poškodit naše zdraví a kam až sahají dopady této návykové činnosti. 

Během odpoledne proběhla také poučná přednáška MUDr. Kamily Zvolské, Ph.D. z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Smyslem přednášky bylo upozornit na škodlivost kouření, poukázat na trendy vývoje a problémy u dětí a mladistvých. 

Závěr celého odpoledne byl věnován slavnostnímu předán cen výtvarné soutěže Naše město, které organizoval Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem.  Celkem šestadvaceti výhercům předali ceny za vedení města Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora a Ing. Tomáš Kirbs, radní města. MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. předala ještě mimořádné ceny osmi z nich, jejichž výtvarné téma byl právě Světový den bez tabáku. 

Účastníci a partneři s osvětovými stánky  Měření a poradenství u stánku Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

Náměstek primátora Tomáš Vlach předává jednu z cen  Radní města Tomáš Kirbs předává jednu z cen

Zaplněné informační středisko při vyhlášení výsledků výtvarné soutěže