Den bez úrazu

Akce se každoročně koná v rámci Evropského týdne mobility. Je určena pro žáky I. stupně ZŠ, kteří se tak mohou seznámit s prací složek Integrovaného záchranného systému, zdokonalit si znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu a poskytování první pomoci.

Program celého dne byl zaměřen na protiúrazovou prevenci a po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnilo vedení města, se děti formou soutěží a her seznámily s činností jednotlivých subjektů. Na závěr celého dne byla uspořádána ukázka výcviku služebních psů.