Jsou známi další akce v rámci Evropského týdne mobility

21. 9. 2023
Ve spolupráci s Městskou policí proběhly kontroly oprávněnosti vjezdu do centra města i beseda pro neslyšící. 

 

V pondělí 18. září 2023 se uskutečnily dvě preventivní akce Městské policie Ústí nad Labem v rámci letošního ročníku Evropského týdne mobility, které iniciovalo Zdravé město Ústí nad Labem. 

V dopoledních hodinách vyrazila společná hlídka strážníků a dětí ze základní školy, jejíž úkolem bylo monitorovat správné přecházení na přechodech pro chodce, do centra města. Každý chodec navíc obdržel od dětí reflexní ochranné prvky. Jak uvedl náměstek primátora města Mgr. Tomáš Vlach, pod jehož záštitou se Evropský týden mobility v Ústí nad Labem koná: „ Buďme ohleduplní a opatrní. Jedině tak se dá vyhnout dopravním nehodám“. Odměnou zapojeným dětem byla následná návštěva operačního střediska městské policie, kde si mohly zkusit ovládání kamer městského dohlížecího kamerového systému.

foto z akcefoto z akcefoto z akce

 

 

 

 

 

 


Odpoledne se pak v Centru služeb pro sluchově postižené konala beseda zaměřená na pohyb neslyšících a nedoslýchavých chodců v silničním provozu. Přednáška byla doprovázena zajímavou prezentací práce Městské policie Ústí nad Labem. Celé setkání a bohatou diskuzi, která se rozpoutala v závěru přednášky, vedl a do znakové řeči tlumočil člen skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy Milan Holub. Účastníkům setkání předali strážníci pomůcky potřebné k osobní ochraně a reflexní prvky, které pro zúčastněné věnovalo statutární město Ústí nad Labem. Mgr. Tomáš Vlach dodal, že práce se sluchově postiženými je dlouhodobá a městská policie v této oblasti patří mezi nejlepší sbory v České republice. 

foto z akcefoto z akcefoto z akce

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.mpul.cz