Ohlédnutí za veřejnou diskuzí o drogách

30. 5. 2019
Cyklus veřejných diskuzí z oblasti sociální politiky přinesl další aktuální téma. Hostem byl ředitel Národní protidrogové centrály, brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych.

 

Náměstek primátora, Mgr. Tomáš Vlach, uspořádal v pořadí již třetí veřejnou diskuzi v oblasti sociální politiky města. Setkání nad tématem Ochrana obyvatel před výrobou a distribucí nelegálních drog proběhlo 29. 5. 2019 od 16:30 tradičně v Informačním středisku města Ústí nad Labem za účasti primátora města, Mgr. Ing. Petra Nedvědického a brigádního generála Mgr. Jakuba Frydrycha, ředitele Národní protidrogové centrály. 

Setkání bylo velmi zajímavé a poučné, neboť byly vyvráceny mýty a omyly, které o návykových látkách proudí společností i médii, byla vysvětlena role Policie České republiky a dalších státních institucí. Primátor města zdůraznil odpovědnost společnosti, odpovědnost rodičů vůči dětem ve výchově a důležitost základních správných morálních návyků, které inklinaci k nelegálnímu chování předchází.

Přítomní hosté diskutovali zejména o následujících bodech:

  • problematičtí nájemci bytů; jak postupovat při podezření na trestnou činnost
  • trendy a typy drog nejčastější v regionu, srovnání ve světě
  • bezpečnost Česka jako místa k životu z hlediska distribuce návykových látek
  • změny ve financování nestátních neziskových organizací (NNO)
  • vazba na dětskou psychologii, psychiatrii a detoxikační zařízení
  • postup PČR/MP při aplikaci drogy (nejčastěji intravenózně) na veřejnosti v centru města
  • spolupráce PČR/MPa NNO
  • výměnný program ve věznicích vs. podpora intravenózní/perorální aplikace drogy

Náměstek Mgr. Tomáš Vlach po ukončení setkání poděkoval za plodnou diskuzi a podnětné příspěvky. Uvedl, že cyklus diskuzí v oblasti sociální politiky bude pokračovat na podzim, pravděpodobně na téma alkohol a jeho dopady na život ve městě (pozvánka bude včas zveřejněna). Společně s primátorem potvrdil, že vedení města vidí tuto problematiku jako velmi závažnou a proto jí bude věnována dostatečná pozornost tak, aby se situace ve městě zlepšila.

Náměstek primátora Tomáš Vlach se svým hostem, brigádním generálem Jakubem Frydrychem  Účastnici veřejné diskuze

Účastníci a hosté veřejné diskuze  Zleva: brigádní generál Jakub Frydrych, náměstek primátora Tomáš Vlach, primátor města Petr Nedvědický