Připomeňme si významný Den Země 2020

22. 4. 2020
Dne 22. 4. 2020 se po celém světě po 50. připomíná mezinárodní Den Země.


Ilustrační obrázek planety Země

Ačkoliv současná situace a nouzový stav neumožňuje řadě institucí organizovat každoroční akce u příležitosti Dne Země, nic nebrání tomu, abychom si tento významný den připomněli. V roce 2020 probíhá dokonce již po padesáté.

Celosvětová společnost, firmy, instituce i jednotlivci z řad odborníků i laiků tímto způsobem vyjadřují snahu zlepšit stav planety prostřednictvím osvěty a vzdělání. Hlavním tématem letošního ročníku je klimatická změna, která má dopady na řadu dalších procesů na Zemi a ovlivňuje její vývoj.

Tradičně se Zdravé město Ústí nad Labem zapojovalo mimo jiné ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Pořádaly se například úklidy, výtvarné koutky, soutěže zaměřené nejen na přírodu a podobně.

Co můžeme s rodinou pro přírodu a Zemi udělat nyní?

  • Vydejte se například na procházku do lesa a posbírejte odpadky, které odložíte do kontejneru.
  • Můžete s dětmi doma vytvořit obrázek domácnosti, kde se pečuje o přírodu – například zaléváte květiny, třídíte odpad, krmíte venkovní ptactvo apod.
  • Připravte malý kvíz na téma: Co patří a nepatří do přírody?

Více informací o světovém Dnu Země najdete na https://www.earthday.org/.