Proběhla veřejná diskuze na téma regulace hazardu

23. 05. 2019
Náměstek Tomáš Vlach pořádal druhou veřejnou diskuzi z cyklu plánovaných setkání v oblasti sociální politiky. Tématem byla regulace hazardu.

 

Veřejnou diskuzi, která se uskutečnila 22. 5. 2019 v prostorách Informačního střediska města Ústí nad Labem, navštívili hosté z řad veřejnosti, vedení města, neziskových organizací, ale i zástupci médií a dalších subjektů. Společně s Tomášem Vlachem hovořili k tématu pozvaní odborníci z praxe: Mgr. Zdeněk Rous, analytik Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Mgr. Jana Švadlenová, socioterapeutka z DRUG-OUT Klubu v Ústí nad Labem.

V úvodu diskuze byly představeny výstupy z analýz, výročních zpráv a monitorování dané problematiky na celostátní úrovni. Následně zazněly informace týkající se Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.

Během diskuze byla nejčastěji řešena následující témata:

  • podíl automatů v typologii her na trhu
  • možnosti místní (obecní) regulace
  • rizika, důsledky a obecné problémy hazardního hraní
  • nejčastější typy hazardního hraní v dané cílové skupině
  • léčba patologických hráčů a její fáze
  • popis procesu při navázání spolupráce hráče s terapeutem
  • přehled služeb, které jsou klientům na místě k dispozici

Náměstek Tomáš Vlach v závěru diskuze poděkoval jak hostům, tak všem přítomným za podnětnou debatu a potvrdil, že tato problematika bude i nadále ze strany vedení města řešena. Současně pozval na následující veřejnou diskuzi, která proběhne na stejném místě dne 29. 5. 2019 od 16:30 k drogové problematice. 

Účastníci veřejné diskuze na téma Regulace hazardu v Ústí nad Labem  Náměstek primátora Tomáš Vlach a jeho hosté na diskuzi

Veřejné diskuze probíhají v rámci Zdravého města Ústí nad Labem a místní Agendy 21.