Zdravé město Ústí nad Labem pomohlo s akcemi Ukliďme svět a Ukliďme Česko

19. 4. 2024
Dobrovolníci se zapojili do úklidových dnů v rámci celorepublikové kampaně.

 

V rámci celorepublikových akcí Ukliďme Česko a Ukliďme svět pomohlo Zdravé město Ústí nad Labem dobrovolníkům se svozem nasbíraného odpadu, popřípadě poskytnutím pomůcek a občerstvení. 

Spolek Skorotice jinak zorganizoval úklid v pondělí 8. dubna ve Skoroticích a Božtěšicích, kde bylo nasbíráno 18 velkých pytlů odpadu. Akce se zúčastnilo 40 dospělých a 20 dětí. Na druhé úklidové akci, která proběhla 18. dubna, spolupracovalo město s Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem. Zapojilo se cca 50 dobrovolníků především z řad dětí a mládeže, nechyběli ale ani rodiče nebo učitelé ze škol. V Bertině údolí se sesbíralo opravdu velké množství nepořádku. Po skončení akce bylo připraveno oblíbené opékání buřtů.