Program Živá komunita nabízí granty pro malé projekty

19. 2. 2020
Nadace Via spustila nový ročník programu Živá komunita na podporu lidí, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí.

Zdravé město Ústí nad Labem umožňuje rozvoj komunitních aktivit, do kterých patří péče o veřejný prostor, upevňování mezilidských vztahů a sousedského soužití. Každoročně proto informuje o dalších možnostech, kterých mohou žadatelé využít. 

Během celého roku lze žádat o podporu z programu Živá komunita. Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Cílem je zvýšení zájmu o veřejný prostor, podílení se na zlepšování sousedských vztahů, budování vzájemné důvěry, přispění k soběstačnosti místních společenství a vytváření hlubšího vztahu ke krajině. 

Jaké projekty mohou být podpořeny?

V minulých letech byly podpořeny projekty na oživení ulic a náměstí, vytváření míst k setkávání, vybudování komunitních center či zahrad, obnovu drobných památek či oživování tradic. Nadace Via podpoří ty, kdo pořádají pouliční slavnosti, komentované procházky, dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce, sází stromy a aleje, čistí studánky nebo obnovují remízky.

Mám nápad na projekt. Co dostanu a co musím udělat?

Účastníci programu mohou vedle grantu získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz, využít expertní konzultace, setkat se se zástupci dalších podpořených projektů a účastnit se vzdělávacích seminářů. Uzávěrka programu je průběžná během celého roku.

>> Více informací najdete na internetových stránkách programu

Kontaktní osoba pro další informace: 

Adéla Jungová
tel.: 777 715 454
e-mail: adela.jungova@nadacevia.cz